Regler innen styrkeløft

I styrkeløft skal de tre øvelsene knebøy, benkpress og markløft utføres i fastsatt rekkefølge. Utøverne får tre forsøk i hver øvelse, og minst ett av løftene må være godkjent for at man skal få en total poengsum. Løftene bedømmes av tre dommere, og minst to av dommerne må godkjenne løftet for at det skal være godkjent. Vinneren er den som løfter flest kilo innenfor sin vektklasse, og det kåres vinnere innenfor hver vektklasse. Dersom to eller flere utøvere løfter likt antall kilo, er det den som har lavest kroppsvekt som vinner konkurransen. Det arrangeres også egne konkurranser innen enkeltgrener.

I tillegg til ulike vektklasser, deles utøverne også inn i årsklasser. Den yngste årsklassen er Ungdom 14-18 år. Der må utøverne ha fylt 14 år for å delta. Neste klasse er Junior 19-23. Åpen klasse er for deltakere som har fylt 24 år. Yngre Veteran er for utøvere fra 40-49 år. Eldre Veteran er for utøvere fra 50-59 år. Super Veteran er for utøvere fra 60-69 år, og Super Veteran +70 er den eldste årsklassen. Innenfor disse årsklassene blir utøverne delt inn i vektklasser. Vektklassene for menn er 59 kg, 66 kg, 74 kg, 83 kg, 93 kg, 105 kg, 120 kg og +120 kg. Ungdom og junior har også vektklasse 52 kg. Vektklassene for kvinner er 47 kg, 52 kg, 57 kg, 63 kg, 72 kg, 84 kg og +84 kg. Laveste vektklasse for ungdom og junior på kvinnesiden er 43 kg. Les mer om reglene her.

Category(s): Styrkeløft

Comments are closed.